• RO
  • EN
  • FR
  • DE

Date geografice

Orașul Babadag este așezat în regiunea Dobrogea din România, în partea de Sud a județului Tulcea, la 37 km de municipiul Tulcea și la 89 Km de orașul Constanța.

Coordonatele sale geografice sunt: 28°53´ longitudine estică şi 44°53´ latitudine nordică, fiind situat în depresiunea Babadag, împrejmuit la Sud de dealul Coiun Baba (236,7 m), la Est de dealul Sultan Tepe (110,8 m), la Vest de dealul Ianik Bair (167,2 m) iar la Nord de Lacul Babadag.

Babadag se învecinează la Nord cu Lacul Babadag, la Est cu faimoasa Enisala, iar în Sud cu Baia Dobrogei.

Poziția geografică deosebită a orașului Babadag îl situează la hotarul a două dintre cele mai importante rezervații naturale din Romania: Delta Dunării si respectiv Munții Dobrogei, așezarea sa dându-i denumirea de „Sinaia Dobrogei” datorită reliefului care dă impresia unei localități montane în miniatură.

Localizat la intersecția drumului european E87 Constanța – Tulcea cu drumul național 222 care face legătura cu localitățile Jurilovca și Măcin, orașul Babadag este un nod rutier important, fiind foarte tranzitat.

Relief

Așezat în depresiunea care îi și poartă numele, orașul Babadag se ivește dintr-o vale cu o înălțime medie de 36 m, la poalele dealurilor împădurite Coiun Baba, Sultan Tepe și Ianik Bair.

Fiind situat în podișul Babadag, orașul Babadag face parte dintr-o unitate fizico-geografică în cadrul căreia se regăsesc elementele celui mai vechi relief din România. În ceea ce privește unitățile mai vechi care alcătuiesc relieful țării noastre, Babadag este situat în fâșia centrală, reprezentată de podișul Babadag.

Podișul Babadag se prezintă fragmentat de văi destul de scurte și nu foarte adânci, fiind delimitat la vest zonele înalte ale teraselor Dunării, la est de zona joasă a depresiunii Jurilovca, la nord de Lacul Babadag iar la sud de falia Pecineaga-Camena.

Așezat în depresiunea pârâului Tabana care străbate orașul, relieful Babadagului se compune din dealuri cu înălțimi care nu depășesc 250 m, din granit și calcar, acoperite sporadic de pădure.

Vegetația și fauna

Orașul Babadag se caracterizează ca având un topoclimat de deal și câmpie, cu o vegetație aparținând în cea mai mare parte silvostepei.

Situat în regiunea Dobrogei, vegetația orașului cuprinde elemente de stepă, silvostepă și păduri de stejar. Pădurea Babadag își justifică statutul de rezervația naturală și areal protejat prin cea mai mare concentrație de specii de orhidee amențințate cu dispariția, întâlnite pe o suprafață restrânsă. Cele mai multe specii plante rare se întâlnesc în partea de sud a rezervației, în pădurea de stejar pufos.

 

Pădurea Babadag-Codru este renumită și pentru o bogată ornitofaună cu 40 de specii de păsări protejate și o mare diversitate de reptile, marea majoritate fiind protejate la nivel internațional.

Fauna lacului Babadag este caracterizată de specii de apă dulce: caras, plătică, crap, șalău, anghilă și fitofage din sud-estul Asiei. Lacul Babadag este de asemenea populat natural și cu puiet de pește precum crapul și novacul.

Rețea hidrografică

Rețeaua hidrografică din regiunea orașului Babadag se caracterizează ca fiind cea mai scăzută din România, și include două râuri și un pârâu de mici dimensiuni: râurile Taiţa (1,4 m³/sec) şi Teliţa (0,54 m³/sec) și pârâul Tabana care și străbate orașul chiar prin centru și care colectează în drumul său câteva izvoare din sud-estul orașului cu guri de vărsare în lacul Babadag.


 

 

© 2024 UAT Orasul Babadag - Centrul National de Informare si Promovare Turistica Babadag

 

  • facebook
  • twitter