Orasul Babadag, judetul Tulcea

Babadag este un oraș în județul Tulcea, România, situat pe malul lacului Babadag format de râul Taița, în platourile cu păduri dense din nordul Dobrogei. Denumit și „Sinaia Dobrogei”, Babadag este un mic orășel montan situat la poalele dealurilor Coiun Baba, Sultan Tepe și Ianik Bair.

Din punct de vedere geografic, Babadag se înscrie în zona cu specific dobrogean, cu climă temperat continentală cu precipitații reduse și dealuri joase cu altitudini nu mai mari de 300 m.

Podișul Babadag se înalță ca o platformă masivă cu orientare spre nord-est, și delimitat la nord de depresiunea Cernei și lacul Babadag, iar la sud de falia Pecineaga-Camena.

Potrivit unei legende din epoca medievală, orașul Babadag a fost întemeiat de conducătorul unui grup de turci seldgiucizi, pe numele său Baba-Saltik-Dede (se spune că sfinții turci poartă denumirea de ‚Baba’), care i-a cerut împăratului bizantin de la acea vreme dreptul de ocupa un spațiu în imperiu.

Denumirea orașului, în limba turcă, înseamnă ''muntele tatălui''. Din punct de vedere economic, Babadag a fost cea mai prosperă și înfloritoare regiune din Dobrogea în epoca medievală, fiind pentru o perioada centrul administrativ al Dobrogei. In sec. al 15-lea, Babadag este menționat ca un centru important pentru depozitarea sării marine extrasă din apa lacului Babadag. Între anii 1677 – 1678, Babadag devine reședința pașei, după ce acesta se mută de la Silistra. În această perioada, importanta economică și politică a Babadagului crește tot mai mult. În sec. al 17-lea, orașul a servit ocazional ca sediu de iarnă pentru Marele Vizir al turcilor în timpul războaielor purtate cu Rusia. Orașul a fost bombardat de turci în anul 1854 în timpul războiului din Crimeea. După războiul dintre imperiul Otoman și cel Rus (1877 - 1878), Babadag a devenit parte dintr-o Românie independentă.

Vestigii ale prezenței turcilor se întâlnesc și astăzi pe întreg teritoriul orașului Babadag precum și în împrejurimile acestuia. Printre cele mai importante puncte de interes turistic sunt Geamia turcească, cea mai veche așezare musulmană din România, Mormântul lui Ali Gaza-Pasa, Casa Panaghia, fost sediu al seminarului musulman, Cișmeaua Kalaigi, săpată de pelerinii musulmani la sf. sec. al 17-lea, Mausoleul lui Sari Saltuk Dede, Cetatea Enisala, Fortificația romană de la Babadag – Tapraichioi, Rezervația botanică Korum Tarla, Complexul lagunar Razim-Sinoe și multe altele.

 

 

© 2024 UAT Orasul Babadag - Centrul National de Informare si Promovare Turistica Babadag

 

  • facebook
  • twitter